Newsletter

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Clark Group International Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, ul. Mikołaja Reja 110/18, 55-010 Smardzów, NIP: 959-202-69-59, REGON: 38430734700000, dla potrzeb aktualnej wysyłki newslettera. Oświadczam, iż dane zostały podane dobrowolnie i zapoznałam/zapoznałem się z klauzulą informacyjną oraz pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich usunięcia lub poprawienia. Jestem świadoma/świadomy, iż moja zgoda może być w każdym czasie odwołana.

 

Klauzula informacyjna dla osób chcących zapisać się na newsletter:

 

  • Administratorem Państwa danych osobowych jest Clark Group International Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, ul. Mikołaja Reja 110/18, 55-010 Smardzów, NIP: 959-202-69-59, REGON: 38430734700000.
  • Z Administratorem można się skontaktować pod następującym adresem mailowym: sklep @chelseaclark.pl
  • Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia zapisu na newsletter na podstawie:

- art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. na podstawie zgody udzielonej w celach określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody,

  • Odbiorcami danych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.
  • Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody.
  • Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  • W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  • Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.